FoRMULARIO DE CONTACTO

Fainos chegar a túa consulta, e poñerémonos en contacto contigo

Contacta con nosotros
Insire o seu nome
Insire o seu apelido(s)
Si é o caso, indique a Empresa, Entidade Pública u Organización á que representa
Insira un correo electrónico válido
Casillas

En cumprimento da normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, a Asociación Banda Unión Musical de Meaño informa aos usuarios que faciliten información de carácter persoal, que estes datos serán incorporados a ficheiros informáticos para o seu tratamento automatizado con carácter confidencial. Así mesmo, ao envíar o presente formulario están a dar consentimento expreso para que os datos facilitados sexan comunicados a terceiros co fin de atenderlle na consulta ou petición realiza. Para os efectos, antes de comunicar os seus datos a terceiros informaráselle a identidade dos mesmos. Unha vez resolta a súa consulta, os datos serán cancelados ou, no seu caso, conservados para atender obrigacións legais ou con fins estatísticos ou históricos. En ningún caso se utilizarán os datos facilitados con fins de prospección e comunicación comercial. Informámoslle que para exercer os dereitos que establece a normativa de protección de datos vixente deberá dirixirse por escrito a esta asociación seguindo os procedementos que establece a Agencia Española de Protección de Datos

Estámos en:

Praza Campo da Feira sn (Palco da música) * 36968 Meaño

Tf.: 675580947 - 620229756